• Een volle raadszaal in Baarn. Dat zal voorlopig niet het geval zijn.

    Baarnsche Courant

Geen Informatie en Debat in de Raad in april

BAARN Voor de raadscyclus van april zijn door het college van burgemeester en wethouders geen raadsvoorstellen aangeleverd. Dit betekent dat Informatie en Debat in de raad van april geen doorgang vinden.

Vorige week is er een kort Besluit geweest (19 minuten) met als belangrijkste agendapunt de benoeming en installatie van wethouder Prakke. Verder zijn alleen hamerstukken behandeld. Over drie debatstukken is nog niet besloten. Agendapunten als vragenhalfuur, moties over niet-geagendeerde onderwerpen et cetera zijn van de agenda gehaald.

De agendacommissie overlegt eind deze week met de driehoek (burgemeester, secretaris en griffier) over de agenda van de raad de komende maanden.