• Afgelopen week werd onderhandeld in de raadszaal.

    Christine Schut

Concept coalitieakkoord klaar

BAARN Sinds donderdag 5 april zijn de beoogde coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP aan de slag geweest met het formuleren van de inhoud voor het nieuwe coalitieakkoord. Op een open en constructieve wijze zijn deze gesprekken in de openbaarheid gevoerd. Op donderdag 12 april zijn de laatste onderdelen van het coalitieakkoord door de partijen behandeld. Er ligt nu een concept coalitieakkoord wat voorgelegd wordt aan de partijen die geen deel hebben uitgemaakt van deze coalitiebesprekingen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om voor maandag 16 april 17.00 uur hun reactie te geven op dit akkoord.

In een openbare bijeenkomst van woensdag 18 april in de raadszaal van het gemeentehuis wordt de tekst van het coalitieakkoord definitief vastgesteld waarbij ook de reactie van de overige partijen wordt betrokken. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door Erwin Jansma.

Aangezien er een goede inhoudelijke basis ligt voor een coalitieakkoord, kan er nu ook gestart worden met de formele formatie. Onder leiding van de fractievoorzitter van de VVD, Suzanne Oortman Gerlings, wordt vanaf vandaag dan ook gesproken over de invulling van de wethouderposities en de portefeuilleverdeling. Deze gesprekken vinden in beslotenheid plaats. Het streven is om op 25 april een nieuw college te installeren.