College wil geen camera's tegen vandalen in Cantonspark

BAARN Er komt voorlopig geen cameratoezicht in het Cantonspark. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief die het Baarnse college van burgemeester en wethouders aan de Baarnse raadsleden heeft gestuurd. De Stichting Vrienden van het Cantonspark had hierom gevraagd om het vandalisme in het park te helpen voorkomen.

"Cameratoezicht in de openbare ruimte is met het oog op bescherming van de privacy gebonden aan strenge juridische beperkingen en voorwaarden. Voor dit moment wordt nauwkeurig in de gaten gehouden of in de brief genoemde maatregelen, die ook met de stichting Vrienden van het Cantonspark zijn besproken – het gewenste effect hebben", aldus een reactie van de gemeente Baarn. Voorzitter Angelique Bosch van Drakestein van de 'Vrienden' meldt overigens niets te hebben gehoord van de gemeente. "Het was te verwachten dat het verzoek om cameratoezicht niet zou worden gehonoreerd en ik begrijp het wel. Vanwege de privacy en hoge kosten is er waarschijnlijk vanaf gezien. Als ik de vier nu voorgestelde maatregelen bekijk, is het aanpassen van de openingstijden onzinnig. Het park is volgens mij na zonsondergang al verboden terrein en vandalen laten zich niet tegenhouden door en bordje. Er staat niet bij of de toegangshekken worden afgesloten. Afgelopen zaterdag hebben we vanaf half tien in het park gewerkt. Om 15.00 uur kwamen er twee boa's langs. Daarvoor hebben we niemand gezien. Een felle lamp met bewegingssensor zou kunnen helpen, maar het ligt eraan hoeveel het er worden en waar ze worden geplaatst. De meeste omwonenden zijn al vrij alert. Ik weet niet of het extra helpt hen aan te schrijven alert te zijn op vandalisme en de politie te bellen. Maar ze hebben geen zin die vandalen op hun dak te krijgen. Dat snap ik wel."

Over de plannen voor Mosquito beveiliging waarbij een irritant piepgeluid wordt uitgezonden die jongeren wel en ouderen niet horen, wordt niet gerept in de brief. Evenmin over het voorstel van de 'Vrienden' om wildcamera's te mogen gebruiken.

Afgelopen jaar hebben vandalen onder andere de ramen van de Wintertuin en de colonnade in het park vernield. Daarnaast wordt regelmatig ernstige schade toegebracht aan bomen en planten in het Cantonspark dat verschillende bijzondere exemplaren huisvest.

Kinderen van BSO Buiten kinderen komen, sinds afgelopen donderdag, elke veertien dagen naar het Cantonspark om te 'werken'. Ze ruimen rommel op, gaan in de moestuin werken en luisteren naar de vrijwilligers van de Vrienden van het Cantonspark. Met dit initiatief hopen de 'Vrienden' jonge kinderen respect voor het park bij te brengen.