• Komende week collecteert Alzheimer Nederland in Baarn.

Collecteweek Alzheimer van 5 tot en met 10 november

BAARN In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Baarn gaan zo'n dertig collectanten de straat op om geld in te zamelen.

Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.

Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. "Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig", aldus een woordvoerder.

"Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden."