• Anne-Marie Konincks.

Café Pensée over 'Veiliger terug in de samenleving?'

BAARN Vrijdagmiddag 7 december is bij Café Pensée de directeur van Exodus Midden Nederland uitgenodigd. Deze organisatie begeleidt ex-gedetineerden die na het uitzitten van hun straf terugkeren in een mogelijk veranderde samenleving. Met begeleiding zal dat veiliger kunnen gaan. Medewerking verleent ook cabaretière Anne-Marie Konincks.

Op de 1e vrijdag van de maand wordt bij Café Pensée maandelijks een spreker uitgenodigd om een inleiding te houden waarover door de bezoekers met de inleider en met elkaar vervolgens door gepraat kan worden. De Raad van Kerken probeert met deze informatieve bijeenkomsten het gesprek over geestelijke en maatschappelijke onderwerpen te verdiepen. Het seizoensthema van Café Pensée is dit jaar Veiligheid.

EXODUS NEDERLAND Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die, met professionals en vrijwilligers, als doel heeft de kansen van ex-gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Een samenleving die gedurende de detentie mogelijk veranderd zal zijn. Misschien met allerlei nieuwe regels en met verleidingen die het uitermate moeilijk maken om na een gevangenisstraf het gewone leven in de maatschappij weer op te pakken.

VIER SLEUTELS Onder de titel "Veiliger terug in de samenleving" komt Marc Groenendijk, directeur van Exodus Midden Nederland, misschien samen met een ex-gedetineerde, vertellen over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer in de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van de belangrijke "vier sleutels" wonen, werken, relaties en zingeving.

EEN LIED VAN EEN MOEDER Cabaretière Anne-Marie Konincks zal ook optreden. Zij zal een lied ten gehore brengen dat prima in het kader van deze bijeenkomst past.

Het programma van Café Pensée bestaat uit de voordracht van een spreker gevolgd door een gedachtewisseling met de spreker en met elkaar. Daarbij is de bar open voor koffie, thee of een drankje (voor eigen rekening) tot 18.00 uur. Een pianist zorgt voor de muzikale achtergrond.

Vanaf 16.30 uur is iedereen van harte welkom bij Café Pensée in Theatercafé de Speeldoos, Rembrandtlaan 35 te Baarn. De toegang is gratis, maar een bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt op prijs gesteld.