• De bomen aan de Doormanlaan worden gekapt.

    J. de Bruyn

Bomenkap Doormanlaan gestart

BAARN Maandag 14 januari is aannemersbedrijf Rijkeboer, in opdracht van de gemeente, gestart met het vernieuwen van het trottoir in de Doormanlaan, voor de nummers 97 t/m 111 en 48 t/m 88. De vernieuwing is onderdeel van het Stoepenplan van de gemeente, waarbij trottoirs worden vernieuwd ten behoeve van de toegankelijkheid. De veertien bomen die hiervoor moeten worden gerooid komen terug in de plantsoenen in de straat.

De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer vier weken in beslag zullen nemen.

Tijdens de werkzaamheden zal de weg open blijven voor doorgaand verkeer. Alleen tijdens het kappen van de bomen zal voor de veiligheid de weg even zijn afgesloten. Direct aanwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.