• Bermbrigade

Bermbrigade gaat door

BAARN Ook tijdens de zomervakantie gaat de Bermbrigade gewoon door. Zaterdag hebben de vrijwilligers met zijn twaalven in een uurtje ruim 12,5 kg zwerfafval verzameld en afgevoerd. De Bermbrigade was actief rond de Trits, achter het Tango tankstation en rond basisschool Montini. Daar zat een aantal erkende hangplekken bij. In verband wet het Cultureel Festival, gaat de Bermbrigade de eerstvolgende keer op pad op zaterdag 8 september.