• Een artist impression van hoe het moet worden.

    MeyerBergman Erfgoed Groep

Baarns college akkoord met totaalplan Soestdijk, raad aan zet

BAARN Paleis Soestdijk heeft vanochtend haar totaalplan gepresenteerd. Het zogenoemd Ruimtelijk Kader vormt het uitgangspunt voor de renovatie van het monumentale paleis en de bouw van woningen En één hotel.

Aan het plan is een jaar gewerkt. Het college van burgemeester en wethouders is gisteren akkoord gegaan met de uitgangspunten en vraagt de gemeenteraad het goed te keuren. Vervolgens worden dan aparte bestemmingsplannen gemaakt.

In een serie verhalen belichtte de Baarnsche Courant de afgelopen weken al de totstandkoming van het ruimtelijk kader. Kern is dat de buitenzijde van het paleis zoveel mogelijk ongemoeid wordt gelaten. In plaats van de marechausseekazerne met dienstwoningen moet een woonwijk in het bos komen voor een kleine honderd woningen en appartementen. Aan de andere zijde van de Amsterdamsestraatweg worden een garage en manage afgebroken en komt een driedelig hotelgebouw.

Nieuw is de herbouw van het kassencomplex in de tuin van het paleis en de zoektocht naar parkeerplaatsen. Het huidige parkeerterrein wordt opnieuw ingedeeld waardoor er geen 290 maar 500 parkeervakken mogelijk zijn. Op het paradeterrein zou plek moeten komen voor 100 auto’s.

Lees vrijdag meer in de Baarnsche Courant.