• Baarnsche Courant

Baarn beschermt erfgoed

BAARN - Het Baarns cultureel erfgoed bewaren voor toekomstige generaties. Dat is waar de gemeente zich voor inzet. Daarom wordt een 'erfgoedwaardenkaart' opgesteld. Een nieuwe en toegankelijke manier om het waardevolle culturele erfgoed zichtbaar te maken.

In dit project worden zowel de zichtbare monumenten als de waarden in de grond (archeologie) en landschappelijke structuren (cultuurhistorie) meegenomen. Ook wordt de huidige monumentenlijst bijgewerkt. De gemeenteraad heeft het college hierom gevraagd. Naast het opstellen van deze beleidskaarten stelt de gemeente ook een toegankelijke en publieksvriendelijke 'publiekskaart' op.

Er is in Baarn veel kennis aanwezig waar de gemeente graag gebruik van maakt. Daarom zijn diverse Baarnse instanties benaderd om deel te nemen in een klankbordgroep. Deze groep heeft een adviserende rol. Voor het inventariseren en het verdere onderzoek van het culturele erfgoed in de gemeente Baarn zijn archeologisch adviesbureau RAAP en het Monumentenadviesbureau (MAB) ingeschakeld.

De komende weken verkennen de onderzoekers potentiële monumenten. Zij zullen hiervoor met de fiets rondrijden en foto's maken vanaf de openbare weg. De onderzoekers zijn herkenbaar via een badge en kunnen ook een brief overleggen waarin hun opdracht beschreven staat. Het college streeft er na om het project in het najaar af te ronden. In de zomer vindt een informatiemoment plaats voor inwoners en raadsleden.