Allerzielen in Doopsgezinde kerk

BAARN Het is herfst. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden. En langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in lange tijd zien we kale bomen en wordt het steeds eerder donker. De herfst brengt ons in contact met vergankelijkheid, met het einde van het leven. We denken in deze periode vaak aan de mensen die we verloren hebben en onze rouw daarover.

In de maand november gedenkt men daarom in de westerse cultuur overal de overledenen. In katholieke landen worden vaak op de avond van 1 november lichtjes op de graven van geliefden gezet. De volgende dag, 2 november, gaat men met elkaar bloemen op de graven leggen. 'Allerzielen' noemt men deze dag en dit gebruik bestaat al sinds monniken van het klooster in Cluny in de elfde eeuw het introduceerden.

In veel gemeenten worden er kaarsen aangestoken als gedachtenis, of komen mensen zelf kaarsen aansteken om hun overledenen te gedenken. Ook bij de Doopsgezinden en Vrijzinnigen Baarn kunt u op Allerzielen een kaarsje komen aansteken. Leden en predikant van deze beide geloofsgemeenschappen zijn hierbij aanwezig. Mocht u daarbij misschien behoefte hebben aan een gesprek met de predikant dan is dat mogelijk.

Vrijdag 2 november tussen 13.00 en 17.00 uur, vrije inloop in Doopsgezinde kerk, Eemnesserweg 63b. Predikant: ds Evelijne Swinkels.