• Baarnaar Hans Knotters is één van de deelnemers met zijn zebravinken.

    Christine Schut

Tentoonstelling Vogelvereniging Gooi en Eemland

BAARN Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november organiseert Vogelvereniging Gooi en Eemland, in samenwerking met NZC regio Utrecht, haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in Baarn. Diverse leden zenden de best gekweekte vogels uit 2018 en 2019, in en strijden om de eerste plek. Iedereen is welkom om de toppers uit het afgelopen kweekseizoen te komen aanschouwen.

Vogelvereniging Gooi en Eemland organiseert ieder jaar een vogeltentoonstelling. Ook dit jaar worden de vogels vakkundig beoordeeld door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Diverse soorten vogels zijn aanwezig, waaronder tropische vogels, kanaries en zebravinken. Iedere vogel wordt beoordeeld volgens een puntensysteem dat is opgesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Totaal zijn er per vogel honderd punten te behalen. De winnaars ontvangen naast roem, een prachtige onderscheiding: een bondsmedaille. De tentoonstelling is voor bezoekers op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. De opening wordt vrijdag om 20.00 uur verricht door de voorzitter van het district Utrecht de heer Ronald van der Putten.

Vogelvereniging Gooi en Eemland bestaat sinds 2007 en is ontstaan uit een fusie tussen de Kleurvogel uit Baarn en Vogelvreugd uit Hilversum. De vereniging telt ruim 80 leden en organiseert meerdere keren per jaar leuke bijeenkomsten. Het clubgebouw is gevestigd aan de Tolweg 1 in Baarn.
Meer informatie over de Vogelvereniging staat op www.vogel-vereniging.nl of is aan te vragen via info@vogel-vereniging.nl.