• DierenZorg Eemland biedt extra service aan ouderen met een hond.

    Eigen foto

Hondenuitlaat voor ouderen

16-09-2019, 14:11 | Lezersnieuws | Siwart

Ouderen blijven steeds vaker en langer zelfstandig wonen. De hond is dan als gezelschapsdier een heel belangrijke huisgenoot. Maar veel eigenaren maken zich zorgen over het idee dat hen iets overkomt. Want wie laat hond uit als het baasje de griep heeft of tijdelijk niet kan wandelen door een onverwachte val? De oudere wil de hond niet naar het asiel brengen want dan mist men de sociale contacten en wandelingetjes in de frisse buitenlucht. Maar wat te doen als familie en vrienden beperkt de tijd hebben om de hond uit te laten? 

‘HondenZorg voor Ouderen’ biedt de oplossing

Stichting DierenZorg Eemland biedt als extra service een uitlaatservice voor honden in Soest en Baarn aan. De vrijwilligers van ‘HondenZorg voor Ouderen’ helpen donateurs die hun hond tijdelijk niet kunnen uitlaten. Zij zorgen ervoor dat iemand even ziek kan zijn en nemen dan de wandelingen over, voor zo lang dat nodig is. 

Betrouwbare wandelaars

Er zijn bij HondenZorg voor Ouderen meerdere vrijwilligers actief in Soest en Baarn. De coördinatoren van HondenZorg voor Ouderen kijken zorgvuldig naar de behoefte van de  hulpvrager en de wensen en mogelijkheden van de wandelaars. Sommige vrijwilligers wandelen al jaren met andermans hond: sommigen doen het één middag in de week of alleen in het weekend. Soms nemen ze hun eigen hond mee om samen te wandelen.  Concreet betekent dit dat HondenZorg voor Ouderen heel flexibel is, en gericht op noodsituaties. Uitgangspunt is altijd: wij willen dat hond en baas tijdens en na ziektes of ongevallen zoveel als mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Let wel: HondenZorg is geen alternatief van een reguliere uitlaatservice.

Voor wie bestemd?

Alle donateurs van Stichting DierenZorg Eemland  uit Soest en Baarn kunnen kosteloos gebruik maken van deze uitlaatservice. De hond wordt dan uitgelaten door vrijwilligers van ‘HondenZorg voor Ouderen’. Zij nemen niet de complete zorg voor de hond over, maar zijn een aanvulling op het sociale vangnet, of ondersteunen ouderen op cruciale momenten. Het donateurschap kost slechts 25 Euro per jaar. Meer informatie treft u aan op: http://www.dierenzorgeemland.nl (onder diensten). U kunt ook even contact opnemen met: Judith Vollaard, 06-48916026.