• Slecht wegdek Altalaan

    Rudolf Bijleveld
  • Detail foto van slecht wegdek op de Altalaan

    Rudolf Bijleveld

Levensgevaarlijke situatie slechte staat van het wegdek op de Altalaan.

15-01-2020, 11:43 | Lezersnieuws | Rudolf


Onderwerp: 2020-01-15 aan de Gemeenteraad en B&W van Baarn. Zeer onveilige situatie op en in de Altalaan.


Beste Bestuurders en Gemeenteraad,


Omdat ik niet weer weet bij wie ik mij nu nog verder melden kan met mijn oprechte bezorgdheid, wil ik u allen informeren:


Situatie:
levensgevaarlijke situatie in/op de Altalaan. Zeer slecht wegdek zorgt ervoor dat diep geslagen kuilen in het wegdek o.a. tot valpartijen leiden bij fietsers.
Alweer ruim 2 jaar informeer ik en mijn mede-straatgenoten de Gemeente over de belabberde staat van het wegdek in de Altalaan. 
Begin vorig jaar diverse malen de Gemeente per mail geïnformeerd met additionele foto's. (o.a. zaaknummer 64108 en 68381 en 69602)


Resultaat:  
enkele kuilen zijn met nood-asfalt gedicht. 
Daarnaast heeft een externe-inspecteur e.a. voor de Gemeente in kaart gebracht en zijn commentaar was dat hij niet vaak zulk slecht wegdek was tegen gekomen.
Ook medewerkers van de Gemeente die vorig jaar met nood-asfalt enkele gaten gedicht hebben, gaven aan dat het dweilen met de kraan open is.
Navraag bij de Gemeente heeft mij geleerd dat mogelijk ergens na 2022, de straten in deze 'wijk' aangepakt gaan worden.


Mijn verzoek aan u:
Ik verzoek u bijgaand filmpje ( 2 min.) te bekijken en zelf tot uw conclusies te komen.
https://photos.app.goo.gl/UHFAnQ22cvHHEc7V9


Mijn conclusie en advies:
De kwaliteit van het wegdek van de Altalaan is Baarn-Onwaardig. 
Ik zou het zeer zou waarderen, mede namens vele Altalaan-bewoners, dat u iets onderneemt om verder ongelukken te voorkomen. 
Binnen afzienbare tijd structureel de gehele weg opnieuw asfalteren en op zeer korte termijn wederom met nood-asfalt alle gaten dichten.
Sorry dat ik u allen hiermee lastig gevallen heb maar ik voel het als mijn burgerplicht om dit (wederom) te melden.

Hartelijke groet,

Rudolf Th. Bijleveld
www.rudolfbijleveld.nl 
* Gecertificeerd TrainingsActeur
    Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT)
* Geregistreerd StemActeur
* Geregistreerd Acteur en Model