• CDA-ers peilen de opvattingen

    eigen foto CDA Baarn

Hoe kijken we in Baarn tegen de verkeerssituatie aan?

07-12-2019, 21:07 | Lezersnieuws | Rik

Bij de maandelijkse CDA-Baarn-fietsronde verzamelden de CDA-ploeg zich zaterdagmorgen op het Laanstraat-parkeerterrein. Omdat deze maand het onderwerp ‘mobiliteitsvisie Baarn’ op de agenda staat, werd onder het winkelend publiek gepeild hoe men denkt over het verkeer in Baarn. Wat zijn wensen, wat zijn ergernissen?

De geluiden waren over het algemeen opvallend mild en positief. “Ik vind het eigenlijk wel prima in orde in Baarn” en “ach, je kan altijd wel wat te zeuren hebben, maar gemiddeld genomen …..” waren veel gehoorde geluiden. Bij de kritische geluiden was ‘handhaving’ het meest voorkomende woord. Hierbij werd dan vooral het ontbreken van handhaving bedoeld. Handhaving op het fietsen in de Laanstraat, handhaven op de snelheid van het autoverkeer, met name in de 30-kilometer-zones, en handhaving op foutparkeren in kleine straatjes, wat de doorgang (ook voor hulpdiensten) belemmert. Ook tegen vrachtwagens en busjes, die na 11.00 uur vaak nog volop in de Laanstraat te vinden zijn, zou meer opgetreden mogen worden.

Het beter begaanbaar maken van voetpaden werd regelmatig genoemd, soms in combinatie met foutparkeren. Speciale aandacht werd gevraagd voor fietsende scholieren als kwetsbare verkeersdeelnemers. Het kruispunt Javalaan/Torenlaan werd als risicovol voorbeeld genoemd, waar vooral fietsende scholieren en automobilisten elkaar nog wel eens in de weg zitten. Over de herinrichting van het parkeerterrein achter de Laanstraat werd volop lof geuit, al worden de vele verkeersborden ‘voetpad’ en ‘einde voetpad’ verwarrend en overdreven gevonden.

De deze maand te bespreken ‘mobiliteitsvisie’ is nog vrij abstract en levert slechts bouwstenen op voor het verkeersbeleid. Voor het concreet maken van dit beleid is zaterdag voldoende inspiratie opgehaald, maar ook kan geconstateerd worden dat de gemiddelde tevredenheid over het verkeer in Baarn best goed is. Zoals een voorbijganger afkomstig uit een andere gemeente het zei: “ik wou dat het bij ons zo goed voor elkaar was”.