Belasting voor agrariërs stijgt minder na inspraak en amendement van Lokaal Waterbeheer

03-12-2019, 10:53 | Lezersnieuws | Jan

Belasting voor agrariërs stijgt minder na inspraak en amendement van Lokaal Waterbeheer

 

Apeldoorn - Na het indienen van een amendement door de fractie van Lokaal Waterbeheer en het inspreken door 6 agrariërs besloot het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe tot een wijziging van de begroting 2020. Na uitvoerige discussie werd besloten de verhoging van de belasting voor de agrariërs terug te brengen van gemiddeld 11 procent naar 4 procent voor 2020. De belastingwijziging zal uit de reserves van het waterschap betaald worden.

In de vergadering van het bestuur van het waterschap kwam de begroting voor 2020 aan de orde. Door de uitspraak van de Hoge Raad betreffende het wegenarrest ontstond een onverwachte belastingverhoging van 10 tot 14 procent voor agrariërs. Agrariërs kregen deze extra aanslag omdat wegenbermen nu onder ongebouwd  komen te vallen. De fractie van Lokaal Waterbeheer in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe besloot een amendement in te dienen met het voorstel tot een begrotingswijziging. Voorstel was om vanuit de reserves van het waterschap de agrariërs tegemoet te komen met een verlaging van de extra heffing tot 5 procent jaarlijks. Na inspraak van de zes agrariërs en uitvoerige discussie werd door het bestuur besloten het amendement van Lokaal Waterbeheer te steunen. Voor 2020 gaan de agrariërs hierdoor flink minder betalen. Voor de jaren na 2020 zal in het bestuur van het waterschap nader overlegd worden. De bedoeling is dat in 2023 een nieuw belastingstelsel voor alle 21 waterschappen in ons land tot stand is gekomen.