BIZON stemt online voor nieuw bestuur

24-03-2020, 17:50 | Lezersnieuws | Hanneke Kiel-de Raadt

In deze tijden van Corona heeft ZP’ersvereniging BIZON toch een manier gevonden om een bestuurswissel te realiseren. Voorzitter Madeleine Boerma draagt het stokje over aan de nieuwe voorzitter Hanneke Kiel-de Raadt, secretaris wordt Krista Peeters en penningmeester blijft Guido Victor de Vries.

De Algemene Ledenvergadering van 17 maart moest geannuleerd worden. Omdat de bestuursleden toch verder wilden, besloten ze de stemming voor het nieuwe bestuur met een online vragenformulier te doen. De leden die reageerden stemden unaniem voor. Daarmee is het nieuwe bestuur aangesteld.

Madeleine Boerma nam medio 2013 de LinkedIngroep Baarnse Zelfstandige OndernemersNetwerk (BZON) over van ondernemer-oprichter Maurice Luimes. Deze groep organiseerde bijeenkomsten voor zelfstandige professionals die in Baarn wonen en/of werken. Vanaf december 2015 trad BZON toe tot het overleg Platform Ondernemend Baarn (POB). In 2017 werd het echter tijd om van BZON een echte vereniging te maken om de achterban van ZP’ers officieel te kunnen vertegenwoordigen in het POB. Nu geeft Madeleine Boerma het stokje door. “BIZON is een serieuze speler geworden in Baarn. Ons ledental groeit en we vertegenwoordigen onze leden elke maand in het kernteam van POB. Het is tijd voor verandering. Niet alleen omdat ik een opleiding ga volgen die veel tijd van me gaat vragen, maar ook omdat BIZON een vereniging is van en voor alle leden. Het is goed als er om de zoveel jaar een wisseling is in het bestuur.”

Nieuwe voorzitter Hanneke Kiel hoopt uiteraard dat er over een paar maanden gelegenheid is om de ex-voorzitter namens de vereniging persoonlijk te bedanken voor haar inzet. “We zitten nu in een rare tijd en houden nauw contact met de gemeente en onze leden. Kijk vooral ook op de website www.pobbaarn.nl, daar staat al het nieuws hierover.”

Aantredend secretaris Krista Peeters was toe aan een nieuwe uitdaging. “Naast mijn werk bij Welzijn Baarn, ben ik mijn bedrijf Krista Peeters Design verder aan het uitbouwen vanuit de nieuwe locatie Het Pakhuis. In deze tijd moeten we er voor elkaar zijn, daar gaan we de komende tijd met BIZON op inzetten.”