• Workshop laaggeletterdheid in het gemeentehuis Baarn

    Bibliotheek Baarn

Workshop herkennen & doorverwijzen van laaggeletterheid

16-05-2019, 17:25 | Lezersnieuws | Luciënne

Op dinsdagmiddag 21 mei wordt opnieuw een workshop over laaggeletterdheid gegeven. De workshop is een initiatief van de gemeente Baarn, de Bibliotheek Eemland, Welzijn Baarn en Stichting Lezen & Schrijven om het thema laaggeletterdheid in Baarn bekender te maken.

Naar schatting is het percentage laaggeletterden in Baarn 8% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Dat is dus een schatting omdat er rondom laaggeletterdheid een taboe heerst en een moeilijke doelgroep is om te bereiken. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. De bedoeling van de workshop is om  het thema bespreekbaar te maken en laaggeletterdheid (beter) te herkennen bij mensen en die door te verwijzen naar de bibliotheek in Baarn. In de bibliotheek kunnen mensen begeleiding van een vrijwilliger krijgen om bijv. hun taal-en of rekenvaardigheid te verbeteren of een cursus te volgen over de digitale overheid (Digisterker) om daarna zelf hun belastingzaken te regelen.     

Op dinsdagmiddag 21 mei (13.30 – 15.30 uur) wordt deze gratis workshop nog een keer in het gemeentehuis Baarn gegeven. U kunt zich hiervoor opgeven via de website van www.welzijnbaarn.nl.