• Minister van Staat Dekker

    Compilatie BOP

Paleis Soestdijk: Pedant advies Minister van Staat

08-05-2019, 23:27 | Lezersnieuws | Kees

Sybille Dekker, Minister van Staat en destijds voorzitter van de ronde tafelcommissie die besliste over de gunning van Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep, doet in de B.C. (8/5/’19) van zich spreken in de discussie rond het plan Made by Holland. Ze heeft het over ‘veel geroezemoes en ruis’ en zegt het onverstandig te vinden dat verschillen worden uitvergroot.

De BOP altijd heeft gepleit voor een museale invulling van het paleis. De rijksoverheid had daarbij zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, ook waar het betreft de noodzakelijke restauratie van het paleis en de instandhouding van het landgoed. Echter, geheel volgens neo-liberale opvattingen is het paleis vermarkt aan een particuliere investeerder. Toen in 2017 de keuze viel op het plan Made by Holland heeft realiteitszin ons ertoe gebracht die uitkomst welwillend te benaderen. Zeker ook omdat wij met vele anderen in de veronderstelling verkeerden dat Made by Holland weinig effecten zou hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden van het landgoed. Echter, het plan dat nu in de maak is voorziet in de nieuwbouw van een hotel op de Parade en een grote woonwijk op en rond de in een kwetsbaar bosgebied gelegen Marechaussee-kazerne. Daar komt nog bij dat er om de jaarlijks te verwachten 400.000 bezoekers te kunnen verwelkomen grote parkeervoorzieningen moeten worden aangelegd. Ook dat zal gepaard gaan met de nodige bomenkap. En dan zwijg ik nog over de geluids- en lichtverstoringen die de voorgestelde grote evenementen voor mens en dier met zich mee zullen gaan brengen. Al deze elementen afdoen als ‘geroezemoes en ruis’ getuigt van een hoog ivoren torengehalte van de Minister van Staat.

Als mevrouw Dekker denkt dat zij met haar inbreng de gemeenteraad alsnog kan bewegen overstag te gaan en de planbezwaren te laten vallen, dan komt zij wat de BOP betreft van een koude kermis thuis. Wij raden Made by Holland dan ook aan zijn knopen te tellen en de plannen die nu op tafel liggen te heroverwegen. Mocht er onder de streep een negatief euroresultaat tevoorschijn komen dan kan de Minister van Staat haar invloed wellicht aanwenden om er bij de huidige minister van OCW op aan te dringen alsnog de portemonnee te trekken teneinde een goede herbestemming van Paleis Soestdijk en zijn landgoed te borgen. Dat past haar beter dan de gemeenteraad pedant te adviseren zich te verdiepen in de stukken en ordentelijk te besluiten.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP