• Marcella naar Klimt

    Kees Koudstaal

Neem FrontaalKunst serieus

16-03-2019, 17:09 | Lezersnieuws | kees

Tijdens de debatraad van 13 maart jl. stelde de BOP de situatie waar FrontaalKunst mee van doen krijgt tijdens de vernieuwbouw van De Speeldoos aan de orde. De in het Poorthuis gevestigde instelling, die kleinschalige dagbesteding in de vorm van kunstzinnige vorming biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, kreeg van de gemeente te horen dat er per 1 juli 2019 een significant deel van de ruimte waarover de instelling nu beschikt moet worden ingeleverd. De gemeente liet Frontaalkunst bovendien weten dat als later het Poorthuis definitief dicht gaat er voor de instelling geen plaats wordt ingeruimd in het toekomstige sociaal/culturele verzamelgebouw Hoofdstraat 1.

In antwoord op een algemene vraag van VoorBaarn naar de situatie van de huidige gebruikers van het Poorthuis met het oog op genoemde vernieuwbouw, liet het college weten dat Frontaalkunst te maken krijgt met een beperkte aanpassing en dat daarover met de instelling overleg is gevoerd. Het klopt dat er met Frontaalkunst is gesproken over de nieuwe situatie, maar wat het college overleg noemt wordt door de instelling, die het inleveren van ruimte desastreus noemt, ervaren als een opgelegd dictaat. Er was nooit een welwillend luisterend oor voor de wensen van de instelling. Feitelijk kreeg men van de gemeente te horen het zelf maar uit te zoeken. En dat in een tijdsgewricht waarin de overheid haar mond vol heeft van de participatiemaatschappij, waarin het bevorderen van maatschappelijke integratie en participatie van alle inwoners centraal wordt gesteld! Het huidige collegeprogramma zegt hierover: ‘Als gemeente staan wij voor een gezonde samenleving die oog heeft voor mensen in kwetsbare situaties. ... Goed onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan sport, ontspanning en kunst en cultuur vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.’

Gewezen op de onmogelijke situatie die dreigt te ontstaan voor de FrontaalKunstenaars reageerde de raad positief op ons voorstel FrontaalKunst in het Poorthuis ongemoeid te laten. Dus geen inlevering van ruimte en het college bovendien de opdracht meegeven serieus met de instelling in overleg te treden om te voorkomen dat men bij de sloop van het Poorthuis op straat komt te staan. Bij dit overleg dient ook het verkrijgen van huisvesting in het nieuwe verzamelgebouw Hoofdstraat 1 te worden meegenomen. Een motie die het college hiertoe oproept is in de maak en wordt naar verwachting mede-ondertekend door een meerderheid van de raadsfracties.