• Cees-Willem van Vliet

    Johan Bosgra
  • Richard Vos

    Johan Bosgra

Mis van Couperin in Paulusconcert

25-12-2018, 17:23 | Lezersnieuws | Willy

Op zaterdagmiddag 12 januari is er weer een Paulusconcert.

Op het programma staat de 'Messe pour les couvents' (de mis voor de kloosters) van de Franse componist François Couperin, met de bijbehorende gregoriaanse gezangen. Het geheel wordt besloten met een prachtige hymne 'Aurora lucis rutilat'.

Deze mis wordt uitgevoerd door Cees-Willem van Vliet op het orgel met zang van de Schola Cantorum van de Bergkerkcantorij o.l.v. Richard Vos.

Het concert begint zoals gebruikelijk om15:30 uur in de Pauluskerk en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis met een collecte aan de uitgang.