• Amsterdamse straatweg

    Hans G. Smit

Langs oude grenzen en nieuwe wegen. Rijksweg 1

19-02-2019, 21:28 | Lezersnieuws | Hans G.

Baarn wordt voor twee derde deel ingesloten door autowegen: de A1 in het noorden en de Amsterdamse straatweg in het zuidwesten. En wordt zo omgeven door verkeerslawaai. Vroeger had je stadsmuren om je te beschermen tegen ongewenste indringers en nu schermen steden zich af tegen fysiek ongemak: geluid. In feite zijn we zowel veroorzaker als gedupeerde: de ene keer rijd je over de A1 en de andere keer heb je als bewoner last van verkeerslawaai. Hoe is dit zo ontstaan?

Vanaf de 17eeeuw reden de postkoetsen van Deventer via Amersfoort naar Naarden deels over oude Postwegen. De toestand van de wegen was vaak slecht vandaar dat koning Willem 1, in navolging van Franse plannen, in 1814 het initiatief nam om het wegennet te verbeteren om zo de welvaart in Nederland te bevorderen. Dit plan werd in onze regio uitgevoerd door een aantal vermogende particulieren. Zij financierden de aanleg van de straatweg tussen Amersfoort en Naarden (de Amsterdamse straatweg) door het heffen van tol, o.a. bij het huidige restaurant Greenfields. De weg kon snel worden aangelegd omdat het doorgaans ging om het bestraten van bestaande wegen.

In 1896 reed de eerste auto in Nederland. In 1913 waren er 4000 auto’s. Met de toename van het autoverkeer nam ook de overlast toe. Zo liep de vroegere A1 van Enschede naar Amsterdam dwars door de bebouwde kom van veel steden. Alhoewel er al in 1927 een plan voor een rijkswegennet was opgesteld duurde het tot 1952 voordat Baarn hierop via rijksweg 1 (nu de A1) werd aangesloten met de in gebruik stelling van het gedeelte Hoevelaken – Baarn. In 1958 was het stuk Baarn-Muiderberg klaar.

Door de recente verbreding van de A1 en de A27 is de doorstroming op deze wegen sterk verbeterd. Het fileprobleem is hiermee opgelost, maar de vraag is voor hoe lang. Want bredere wegen zorgen voor minder files, maar trekken aan de andere kant weer meer verkeer. En meer verkeer betekent meer geluid en dus meer overlast.

Alhoewel elektrische auto’s in steden relatief stil zijn, is dat op snelwegen waar de auto’s veel harder rijden helaas niet zo, omdat bij hogere snelheden de banden voor het meeste geluid zorgen. Om het verkeerslawaai in Baarn te verminderen zouden de auto’s beduidend langzamer moeten gaan rijden. En waarom niet? Snelheidsborden geven immers niet de minimum-, maar de maximumsnelheid aan.

Bronnen:

J. Groeneveld, “Van karresporen naar lanen en straatwegen”, in Duizend jaar Baarn, 2014
www.autosnelwegen.nl