• Dominee Nkolo Fanga en enkele van zijn gemeenteleden

    Nkolo Fanga

Internationale kerkdienst in Schuilplaats, Soest

07-05-2019, 23:58 | Lezersnieuws | jeannette

Afrikaanse dominee preekt in Soest over ‘vreemdelingen en bijwoners’

Ds. Nkolo Fanga is een van de dertig predikanten, evangelisten en kerkleiders uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika die deze weken in Nederland zijn voor een tweeweekse internationale conferentie.

De kerkleiders gaan met elkaar nadenken over hoe ze als christen en als kerk hun land kunnen dienen.  Het thema wordt opgedeeld in de onderwerpen armoede, macht, nationalisme, etniciteit en gender. De deelnemers krijgen lezingen van docenten van verschillende theologische universiteiten en hogescholen in België en Nederland.

De kerkleiders verblijven vanaf woensdag 8 mei gedurende twee weken in gastgezinnen in Zwolle. Een doel van de conferentie is ook om de buitenlandse gasten kennis te laten maken met de samenleving in Nederland. Op de zondagen dat ze in Nederland zijn, preken de buitenlandse voorgangers in vrijgemaakt-gereformeerde kerken in heel het land.

Op zondag 19 mei preekt ds Jean Patrick Nkolo Fanga in de ‘Schuilplaats’ in Soest. Ds Nkolo Fanga komt uit Kameroen en is verbonden aan FATEB, de Faculté de Theologie Evangélique de Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Vanaf half 10 is er inloop met koffie, thee en Nederlandse hapjes. Om 10 uur begint de dienst, die deels in het Frans gehouden zal worden. Een tolk zal de preek vertalen in het Nederlands. Tijdens de kerkdienst zal er veel aandacht zijn voor het karakter van kerk en geloof over heel de wereld en zal de verbondenheid gevierd worden met veel zingen en bidden.

Na de dienst is er uiteraard gelegenheid om met dominee Nkolo Fanga kennis te maken en van gedachten te wisselen, deze keer met thee of koffie en Afrikaanse lekkernijen.

Wilt u meer weten? www.soest-baarn.gkv.nl/

19 mei om 10.00 uur in Schuilplaats, Gaesbekerhof 1A in Soest