Eemland Wonen scoort ruim voldoende bij visitatie

14-02-2019, 15:44 | Lezersnieuws | Lieke

De corporatie is volgens het visitatierapport een ‘Lokaal gewortelde sociale huisvester die ruim voldoende volkshuisvestelijk presteert’.  Eemland Wonen liet de visitatie in 2018 uitvoeren over de periode van 2014-2017.  

Visitatie corporaties
Visitatie levert een corporatie informatie op over hoe belanghebbenden als de Huurdersraad, gemeente en samenwerkingspartijen naar de corporatie kijken. Deze informatie geeft inzichten waar de organisatie van kan leren en haar doelen kan verbeteren. Woningcorporaties zijn sinds 2015 verplicht zich elke vier jaar te laten visiteren.

Tevreden en herkenning
Eemland Wonen is tevreden met de behaalde resultaten en herkent zich in de bevinding ‘Eemland Wonen is een doe-corporatie met een warm volkshuisvestelijk hart en een begrip in Baarn’. De kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van haar woningen scoort ruim voldoende. Belanghebbenden waarderen de investeringen in vastgoed en in het bijzonder haar aandacht voor huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Goed op weg met nieuw koers
Eemland Wonen kijkt positief naar de verbetersuggesties die goed aansluiten bij de nieuwe koers die wordt uitgewerkt in het Koersplan 2019-2021. Aan een deel van de verbetersuggesties wordt dan ook al gehoor gegeven. Met het maken van een Portefeuille- en Koersplan maakt zij haar doelen scherper, realistischer en inzichtelijk voor haar omgeving. Zo weten haar huurders, medewerkers en samenwerkingspartners waar Eemland Wonen voor staat en gaat.