Die mast komt er niet...

29-09-2018, 00:05 | Lezersnieuws | Kees

De Baarnsche Courant van vrijdag 28 september jl. bericht over het raadsbesluit tegen de plaatsing van een digitale reclamemast op de Noordschil. De krant meldt ondermeer dat ‘tot schrik van de raadsleden wethouder Erwin Jansma meldde dat het onderwerp terug zal blijven komen op de raadsagenda.’ Het is goed te weten dat het genuanceerder ligt. De raad heeft in meerderheid besloten geen ‘Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen' (o-vvgb) af te geven voor de reclamemast. Dat besluit ligt de komende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit. Mocht het zover komen dan zal de raad daar adequaat op reageren. Gelet op de argumenten die door verscheidene partijen tegen de plaatsing van de reclamemast zijn ingebracht, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Vermoedelijk kon wethouder Jansma het hem en de VVD-fractie onwelgevallige raadsbesluit slecht verkroppen en trok hij daardoor het mistgordijn op…

Kees Koudstaal,

fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij