De begroting gemeente Baarn: een doolhof van overzichtjes, veel proza en ambtelijke termen

19-06-2019, 08:00 | Lezersnieuws | fabricius

Wilt u ook wel eens weten of de gemeente of de gemeente het financieel en anders goed doet? Ze zegt van wel. Ik mag denken van niet. Maar weten doe je het niet echt, ook niet na de herhaalde lezing van de begrotingen die ver boven de 100 bladzijden omvatten!  

Ik licht er wat dingen voor u uit. Dan krijgt u een indruk. 

1. Wat geweldig, als je de beknopte begroting leest. Onze gemeente geeft precies evenveel uit als ze ontvangt aan inkomsten. Beide rond de 57 miljoen euro. 

Maar hier begint het al. Dat klopt niet, want bij de inkomsten moet ze er meer dan 2 miljoen euro bijdoen uit een potje dat niet “inkomsten” is maar “reserves”. De gemeente doet het dus niet goed. 

En waarom moet de gemeente bijpassen uit de reserves, waarom is er een gat in de inkomsten? Ik kan het u niet zeggen. En ik heb de publieke stukken meermaals gelezen.  

2.
Ik word in de begroting gewaarschuwd: de baten worden als negatieve getallen weergegeven, en de lasten worden als positieve getallen genoteerd. Nu begrijp ik, waarom het nooit zal boteren tussen ambtenaren en mensen die echt geld verdienen in het bedrijfsleven. Terwijl u de begroting leest, bekruipt u met voortduring een hoogst irritant gevoel, dat u op uw kop staat of voor de gek wordt gehouden. Dat gevoel verdwijnt niet.

3.
Wilt u ook wel eens weten wat de burgemeester en wethouders nu eigenlijk verdienen? 

Dit krijgt u niet te lezen. Wel ziet u een vage post van “leidinggevenden primair proces”. Zullen dit de burgemeester, secretaris, en de 4 wethouders zijn? Deze post laat kosten zien van meer dan 1 miljoen euro. Dat zou dan betekenen dat de mannen en vrouw gemiddeld 166.000 euro per persoon verdienen? Dat lijkt mij heel veel. Ik kan het niet controleren, want door de ambtelijke taal komt u er niet achter “wie nu wie is”.  

In de jaarrekening van iedere multinational kan ik de jaarsalarissen, en bonussen lezen van bestuurders en de vergoedingen voor commissarissen. 

4.
Nog iets. De gemeente Baarn doet het goed nietwaar? Ze leeft echter van een begrote lening (2019) van boven de 24 miljoen euro. Terwijl haar vaste aktiva (zeg maar de onroerende goederen) maar rond de 55 miljoen euro bedragen. Waar komt deze lening vandaan? Waarom is er zo’n hoog bedrag nodig? Dit is immers bijna 50% van dat wat de gemeente zelf waard is, die 55 miljoen euro. 

Is de gemeenteraad wel doortastend genoeg met deze stukken? Ik kan het u allemaal niet zeggen.