• Compilatie Paleis Soestdijk

    BOP

Coalitie en VoorBaarn slikken alles voor Paleis Soestdijk

31-05-2019, 15:48 | Lezersnieuws | Kees

VVD, D66, CDA, CU/SGP en VoorBaarn hebben afgelopen woensdagavond 29 mei publieksvermaak laten prevaleren boven natuurbelangen én overlast voor omwonenden door in te stemmen met een vernieuwde APV. Daarin is nu vastgelegd dat Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld samen jaarlijks 24 grote evenementen met forse geluidsoverschrijdingen mogen organiseren. Beide buitenplaatsen liggen binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) en het is zonneklaar dat er in die natuurgebieden spaarzaam moet worden omgesprongen met overmatig geluid. Een van de argumenten die werden ingebracht om de verruiming te rechtvaardigen luidde dat verkeer op de A1 en de Amsterdamsestraatweg toch al zorgt voor geluidshinder in de natuurgebieden... 

Oorspronkelijk was het college voornemens het voor álle lokale inrichtingen mogelijk te maken jaarlijks twaalf geluidsbelastende evenementen te organiseren in de buitenlucht. Dat voorstel ontving de nodige kritiek en dus bedacht men een list: het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel ging van tafel en het college souffleerde de VVD en D66 bij het opstellen van een amendementsvoorstel waarbij alleen inrichtingen gelegen binnen een zuidelijk van de Amsterdamsestraatweg gelegen strook van 250 meter breed in de gelegenheid werden gesteld jaarlijks 12 incidentele festiviteiten met forse geluidsoverschrijdingen (lees ‘concerten’) te organiseren. De portefeuillehouder, in dit geval burgemeester Röell, moest voordat het besluit viel nota bene van de BOP het advies krijgen om gewapend met een rolmaat en kompas de situatie ter plekke nog eens goed in ogenschouw te nemen. Immers, de beoogde strook ligt niet zuidelijk maar westelijk van de Amsterdamsestraatweg en Kasteel Groeneveld bevindt zich ruim buiten de bedachte zone. Daar wisten college en indieners van het amendement wel raad mee! Na een korte schorsing legde men zonder enige vorm van gêne de raad een aangepast amendement voor. U raadt het al, de strook was opgerekt tot een breedte van 400 meter en voor de plaatsbepaling zuidelijk kwam simpelweg westelijk in de plaats. Al met al zal het de goede verstaander inmiddels wel duidelijk zijn hoe welwillend de coalitiehazen lopen voor Paleis Soestdijk. Ondanks eerder geuite stoere woorden van de coalitie, voorspel ik dat Made by Holland de oorspronkelijke plannen slechts op een enkel punt zal hoeven aan te passen om toestemming te krijgen ze te realiseren.

Kees Koudstaal, www.bopbaarn.nl