• Castello Consort

    Eigen foto ensemble

Castello Consort brengt muziek uit de Zuidelijke Nederlanden tot leven in Paaskerk

22-12-2018, 16:26 | Lezersnieuws | Kees

Zaterdagavond 12 januari 2019 brengt op uitnodiging van de stichting Kunst & Cultuur Baarn in de Paaskerk het Castello Consort een programma met 17e eeuwse muziek uit de Zuidelijke Nederlanden. Zo zullen in de aan de Oude Utrechtseweg gelegen kerk composities weerklinken van componisten die werkten aan het Brusselse hof van aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk, in die tijd namens de Spaanse koning de hoogste gezagsdrager van de Zuidelijke Nederlanden en bovendien een groot muziekminnaar. Op de loonlijst van zijn hofkapel prijkten namen van in die tijd beroemde musici. Zo werd zijn ensemble ‘Musica da Camera' geleid door de Italiaan Gioseffo Zamponi en bevonden zich onder de musici niet zelden andere beroemde Italiaanse musici/componisten. De invloed die zij uitoefenden op hun Nederlandse collegae komt goed naar voren in het werk van componisten als Nicolaes à Kempis, Philippus van Wichel en Carolus Hacquart. Hun muziek weerklonk dan ook niet zelden tijdens de muziekuitvoeringen van de Musica di Camera in de zalen van het Brusselse hof. Julius Chifletius tekende in zijn in 1650 uitgegeven ‘Aula Sacra Principium Belgii’ deze woorden op over de Musica di Camera: “De doorluchtige Leopold Wilhelm, niet minder vooraanstaand wat betreft oorlogsroem dan in zijn ijver om vroomheid op te wekken, heeft de kunst van de muziek snel in ere hersteld. Door zangers uit Rome te laten overkomen, wilde hij met Italiaanse zachtheid de zang van de kapel aangenamer maken; daarom ontbood hij Gioseffo Zamponi. Het staat meer dan voldoende vast dat onder dienst leiding de musici zelf onder de indruk zijn van de zoete harmonie van de stemmen en dat de oren van de luisteraars sterk bewogen worden door de aangenaamheid van de bekoorlijke klanken.”

De vijf leden van het Castello Consort, waaronder trombonist Matthijs van der Moolen, laten in de Paaskerk oude tijden herleven met hun programma Symphoniæ, een naam die Nederlandse componisten vaak op hun sonates plakten. Naast de composities van genoemde Á Kempis, Van Wichel en Hacquart, vermeldt het programma ook werken van Dario Castello, Marco Ucellioni en Abraham van den Kerckhoven.

Het concert in de Paaskerk vangt aan om 20.15 uur. Toegangskaarten à € 20,00 zijn op de avond van het concert verkrijgbaar bij de ingang van de kerk (open 19.30 uur). Jongeren gratis toegang. Meer informatie is te vinden op de website www.preludeklassiekemuziek.nl