• Links Bandi en rechts Harry

    Jenny van Dijk

BTTV Elan benoemt Bandi Sebök tot Lid van Verdienste

19-03-2019, 17:36 | Lezersnieuws | Jenny

Op maandag 19 maart jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden van BTTV Elan.

Aan het eind van deze vergadering werden twee leden in het zonnetje gezet. Allereerst kreeg Harry Eichholtz, oud voorzitter, een schildje voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Een zeer gewaardeerd lid van BTTV Elan. Harry was in al die jaren niet alleen lid, maar heeft ook veel voor de vereniging betekend door het bekleden van verschillende functies.

Ook was het bestuur zeer verheugd met het benoemen van Bandi Sebök tot Lid van Verdienste. Bandi was niet op de hoogte en deze benoeming kwam dus als een aangename verrassing. Bandi staat altijd klaar voor de vereniging en is actief op allerlei vlakken binnen de vereniging. Geven van jeugdtraining, materiaalbeheer, inkoop van lekkere snacks voor de bar Bandi draait zijn hand er niet voor om. Iedere vereniging heeft mensen als Bandi nodig en BTTV Elan is zeer blij met alles was hij voor de vereniging doet.