• A.M. Schaacke

    Swager, Soest

Bestuurlijke vernieuwing -  Burgerbeweging Baarn 2013-2018   

28-05-2018, 09:05 | Lezersnieuws | A.M.

Lustrum viering actie ‘De Openbare Bibliotheek hoort in een levendig Centrum Baarn’. De waarde van de bibliotheek in het Centrum van Baarn wordt door velen onderschreven.

Handtekeningenlijsten zijn in de Leuning aanwezig als u op papier wilt ondertekenen. Daarnaast is er een online Petitie aangemaakt te vinden op www.facebook.com/burgerbewegingbaarn. De Petitie met handtekeningen kunt u met Erik van der Maal aanbieden aan de Gemeente Baarn, om te voorkómen dat de bibliotheek buiten het centrum wordt geplaatst: verslechtering van locatie. 

 

Alle waardevolle informatie blijft te vinden op de Facebook pagina, waarop diverse berichten en ondersteuning daarvan te vinden blijven van de afgelopen 5 jaar. 

 

De INWONERTOP is een resultaat. Verder de aandacht voor OPENBAAR BESTUUR, waar de BURGER CENTRAAL staat. Rondgang SOCIAAL DOMEIN verhoogde de aandacht voor ARMOEDE. De VOEDSELBANK bepaalt zelf wie daarvan gebruik kan maken. De verschillende LOKETTEN bestaan nog steeds. Alleen het LOKAAL TEAM heeft beschikking over digitale data. Als u hulp wilt inroepen (WMO)  heeft u recht op een VERTROUWENSPERSOON, als uw persoonlijke begeleider. De NATUUR, waarvan wij een onderdeel zijn. De EEM wordt beschermd door de Stichting Eemvallei. LAGE VUURSCHE. Bomen zijn van levensbelang (CO2) met verbrede A1. ‘KAPPEN MET KAPPEN’. De NOORDSCHIL blijft géén geschikte bouwlocatie, interview maart 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen www.familycoachschaacke.nl/actueel/  RUIMTELIJKE ORDENING Omgevingswet, meer WONINGEN binnen de bebouwde kom realiseren 2018-2022: Rondgang met foto’s van daarvoor geschikte locaties en gebouwen ter herinrichting. THEATER naar het MEANDER, blijvend te vinden op de Facebook pagina. De fractievoorzitter van de VVD Baarn heeft belastingverlaging OZB genoemd voor de verkiezingen. Er is de afgelopen 10 jaar meer dan 5 MILJOEN BELASTINGGELD VERLOREN GEGAAN door vnl. VVD-CDA-PVDA bestuur. Nog steeds betaalt u in Baarn gemiddeld 200 euro meer OZB dan in het naastgelegen Soest.

 

De invloed van de Burgerbeweging is dermate groot te noemen, dat vele bestuurders overstag zijn gegaan. BESTUREN MÉT DE BURGER is het parool. De gemeenteraad komt naar u toe. Wat gebeurt er verder met de INWONERTOP? Het is aan U, burgers van Baarn! Spreek de burgemeester erop aan, die het initiatief heeft willen ondersteunen: pak uw kansen! 

 

Daarnaast is er een minder frisse kant aan de zaak vanuit de politiek ontstaan, aanhangig gemaakt voor INTEGRITEIT. Het Archief van de Burgerbeweging is ondergebracht bij de Historische Kring Baarn, in het souterrain van de bibliotheek. Voorwaarde is dat het compleet blijft, ter beschikking van onderzoek om geschiedvervalsing te voorkómen. Embargo tot 2 juni. Archief Eemland heeft zeker belangstelling, waarvoor het ter beschikking kan worden gesteld. 

 

Het ga u goed in Baarn en de Lage Vuursche! 

 

Kwaliteit van besluitvorming heeft voorop te staan.

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, als burger, en verhuis op 1 juni 2018 uit Baarn. 

 

Baarn, 27 mei 2018             Mevrouw A.M. (Annemarie) Schaacke