Baarnse PvdA wil onderzoek naar vuurwerkvrije zones

13-12-2018, 14:38 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

De Baarnse PvdA-fractie wil dat de gemeente onderzoek doet naar hoe we met vuurwerk om wensen te gaan in het dorp. Over dit onderwerp heeft de partij deze week schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

De PvdA heeft gevraagd om een draagvlakonderzoek te doen onder inwoners over het aanwijzen van vuurwerkvrije zones (zoals bijvoorbeeld rondom zorginstellingen en hondenuitlaatplekken) en daarnaast bij inwoners de belangstelling te peilen voor een centraal georganiseerde vuurwerkshow tijdens Oud en Nieuw. Daarnaast verzoekt de PvdA de gemeente om te kijken welke proeven en handhaafbare maatregelen om overlast en schade door vuurwerk te beperken er in andere gemeenten al zijn genomen of ingevoerd gaan worden.

De partij vraagt het college ook om vóór 1 februari 2019 een overzicht te geven van het aantal meldingen van overlast en materiële en immateriële schade door vuurwerk, veroorzaakt in de maand december 2018 en de eerste dagen van januari 2019.

De partij maakt zich zorgen over de veiligheid en leefbaarheid rondom de jaarwisseling. ‘Oud en Nieuw zou voor iedereen een leuk feest moeten zijn,’ zegt steunfractielid Sandra Bruijstens namens de PvdA. ‘Het draagvlak in de samenleving om op een andere manier om te gaan met het afsteken van vuurwerk neemt elk jaar toe. Je ziet ook dat steeds meer gemeenten in Nederland vuurwerkvrije zones instellen. Wij vinden het hoog tijd om uit te zoeken of dat voor Baarn ook een mogelijkheid is’.

Een aanpassing van de wet gaat het vanaf 2019 voor gemeenten ook nog eens makkelijker maken om vuurwerkvrije zones aan te wijzen of een gemeente zelfs geheel vuurwerkvrij te maken. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor de PvdA om het onderwerp vuurwerk in Baarn weer op de agenda te zetten.