• Luciano de Graaf

Publieksbalie politiebureau minder open door personeelskrapte

BAARN De politie gaan de openingstijden van publieksbalies in de bureaus en -steunpunten in het oostelijke deel van de provincie Utrecht voorlopig wijzigen. Ook voor de gemeente Baarn gelden per 1 december aangepaste openingstijden voor bezoekers. ,,Hiermee komt de noodzakelijke personeelscapaciteit vrij om de basispolitiezorg en de inzet van wijkagenten op niveau te houden", schrijft de politie.

De publieksbalie van Baarn is vanaf 1 december maandag tot en met donderdag 17.30 tot 22.00 uur geopend en op vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur geopend voor bezoekers. ,,De reden voor de wijziging is de personeelscapaciteit bij de politie, die op dit moment onder druk staat. Door het leveren van medewerkers voor een toenemende aantal beveiligings- en bewakingstaken, ziet de politie zich genoodzaakt om deze maatregel te nemen. Onder andere door deze aanpassing blijft de basispolitiezorg op sterkte en kunnen mensen blijven rekenen op de politie als zij een 112-melding doen of politie - niet met spoed - maar toch binnen een half uur nodig hebben. Verder wordt hiermee geborgd dat de wijkagenten beschikbaar blijven voor de wijkbewoners."

MEEST EFFECTIEF De politie heeft bij het nemen van de maatregel naar eigen zeggen gekeken waar de capaciteit van mensen het meest effectief is én waar de maatregelen het minste impact heeft voor bewoners. ,,In de politiebureaus en steunpunten in dit gebied is al langer sprake van een sterke terugloop van het aantal bezoekers. Met de aanpassing in openingstijden van de publieksbalies is meegewogen op welke tijden er geen of nauwelijks een bezoeker zich meldt zonder afspraak. Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale middelen voor het doen van melding of aangifte. Aangiften worden bovendien veelal na een afspraak gedaan."

Via 0900-8844 kan de afspraak gepland worden op het gewenste moment. Aangifte of een melding doen kan via internet, via de site www.politie.nl. Het gaat hier om bepaalde misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader. 

Diverse wijkagenten houden al spreekuren in de wijken. Onder het kopje 'mijn buurt' op www.politie.nl is een overzicht te vinden van de wijkagenten in deze gebieden.