• 112Heuvelrug.nl

Flinke stijging van aantal meldingen over verward gedrag in Baarn

BAARN Het aantal meldingen van personen met verward gedrag in Baarn is flink gestegen vorig jaar. Er waren vorig jaar 5,9 incidenten per duizend inwoners.

Al zeven jaar op rij stijgt bijna overal het aantal meldingen van personen met verward gedrag. In 2012 registreerde de politie landelijk nog 44,5 duizend incidenten, vorig jaar was dit meer dan verdubbeld tot bijna honderdduizend. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. De politie noteerde gemiddeld 27 meldingen per dag van mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een risico voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

De stijging van het aantal meldingen betrof 49 meldingen (145 vorig jaar incidenten ten opzichte van 96 in 2018). In Baarn steeg het aantal meldingen veel meer dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2012 steeg het aantal meldingen met 337 procent, maar landelijk was dit 'slechts' 223 procent.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding.)

 

DIVERSE PROBLEMEN Psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Achter de meldingen van '(overlast door) verwarde of overspannen personen' gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' bij de nationale politie, treffen zij 'in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast.' Van Dijk: ,,Denk bijvoorbeeld aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen." Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens Van Dijk niet.

Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen POLITIECEL Problemen met verwarde personen worden vaak afgehandeld door de politie. Mensen met verward gedrag worden geregeld in een politieauto naar het bureau gebracht, om daar een poosje in een politiecel te belanden. Volgens Henk van Dijk van de politie komt dat tegenwoordig wel minder vaak voor. 'Inmiddels heeft zo'n driekwart van het land speciale opvanglocaties', laat de programmaleider van de politie desgevraagd weten. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat de gemeenten de regie nemen over de aanpak van verwarde personen. Sinds oktober 2018 wordt verwacht dat zij een 'goed werkende aanpak' hebben. In december van vorig jaar schreef het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een rapport dat ongeveer een derde van de gemeenten –  die reageerden op de vragenlijst – dit nog niet hebben. Een gebrek aan financiering wordt vaak genoemd als belemmering.